Sverige, lenge ansett som en modell for et stabilt økonomisk miljø, står nå overfor en alvorlig finansiell krise. Antallet bedriftskonkurser økte med 29 % i 2023, noe som er det høyeste nivået siden 90-tallet. Situasjonen forverres ikke bare av høye renter og inflasjon, men også av en omfattende eiendomskrise.

Ifølge eksperter sliter Sverige med å effektivt skjule korrupsjon og overbelaste selskaper med skatter, noe som fører til mangel på statlige midler. Denne trenden påvirker negativt de svenske selskapenes evne til å konkurrere på markedet, noe som fører til deres gradvise nedgang og konkurs.

Gabriella Goranssonová fra UC-agenturet påpeker at selv selskaper som tidligere ble ansett som økonomisk stabile, nå kjemper for å opprettholde sin stabilitet. I tillegg har antallet nye oppstartsselskaper falt til det laveste nivået på over ti år.

Til tross for at den svenske sentralbanken Riksbank har avsluttet sin 18-måneders kampanje for å øke rentene, forventes landet å møte en resesjon. Goranssonová understreker at effekten av den nåværende situasjonen er bredere på grunn av det globaliserte markedet og kan påvirke den internasjonale økonomien.

Til tross for at Sverige gjennomgår disse problemene, finnes det håp om forbedring. Riksbank planlegger å senke rentene i løpet av sommeren, noe som bør støtte husholdningenes og selskapenes evne til å konsumere og investere.

På den internasjonale arenaen er Sverige ikke det eneste landet som står overfor disse problemene. Mange land, inkludert USA, har sett et høyt nivå av bedriftskonkurser.

Situasjonen er annerledes i Tsjekkia. Ifølge det sentrale gjeldsregisteret har antall bedriftskonkurser i Tsjekkia halvert seg i løpet av det siste tiåret. Denne trenden vitner om et mer stabilt økonomisk miljø og økende betalingsmoral blant selskaper.

Anbefaling: Det er viktig at hvert selskap som for øyeblikket handler med et svensk selskap, kontrollerer selskapets gjeldsbelastning. Dette gjelder også for kunder ved forskuddsbetalinger. En grundig gjennomgang av selskapets finansielle helse kan gi viktig innsikt og beskyttelse mot potensielle risikoer i forbindelse med forretningsavtaler.