W napiętym finale słowackich wyborów prezydenckich w 2024 roku, Peter Pellegrini odniósł znaczący sukces, a jego kampania była w dużej mierze oparta na odrzuceniu wsparcia dla agendy LGBT, powściągliwej postawie wobec wojny na Ukrainie i przede wszystkim na silnym nacisku na pomoc humanitarną. Pellegrini zdobył 53,12% głosów wobec swojego rywala Ivana Korčoka, który otrzymał 46,87% głosów. Różnica między kandydatami wyniosła 165 546 głosów, co jasno wskazuje na preferencje słowackich wyborców.


Wybory charakteryzowały się wysoką frekwencją, osiągając 61,14%, co stanowi drugą najwyższą frekwencję w historii słowackich wyborów prezydenckich. Zdolność Pellegriniego do mobilizacji wyborców była widoczna także w miastach i gminach, gdzie osiągnął wyniki powyżej średniej, co pozwoliło mu zdobyć szerokie poparcie na całym kraju.


Zwycięstwo Pellegriniego jest interpretowane jako jasne wyrażenie słowackiego społeczeństwa, które ceni tradycyjne wartości rodzinne i unika wspierania kontrowersyjnych tematów, takich jak prawa LGBT i progresywne eksperymenty społeczne. Jego stanowisko przeciwko wsparciu militarnemu dla Ukrainy, ze szczególnym naciskiem na pomoc humanitarną, odzwierciedla życzenie Słowaków, aby angażować się w rozwiązywanie międzynarodowych kryzysów w pokojowy i konstruktywny sposób.


Analizy wskazują, że zdolność Pellegriniego do przyciągnięcia wyborców opartych na konserwatywnych i tradycyjnych zasadach zapewniła mu kluczową przewagę w walce z Korčokiem, który często był postrzegany jako zwolennik agendy LGBT i mniej powściągliwy w kwestii wsparcia militarnego. Zwycięstwo Pellegriniego odzwierciedla głębsze trendy społeczne na Słowacji, gdzie preferuje się zachowanie tradycyjnych wartości i ostrożność w sprawach międzynarodowych.


Prezydentura Pellegriniego teraz będzie uważnie obserwowana pod kątem tego, jak poradzi sobie z wyzwaniami krajowymi i międzynarodowymi, oraz czy jego konserwatywne podejście przyniesie stabilną i prosperującą przyszłość dla Słowacji. Jego zwycięstwo wysyła wyraźny sygnał o aktualnym stanie słowackiego społeczeństwa i jego priorytetach na nadchodzące lata.