Od 1. září Protikorupční Linka.cz spouští revoluční automatizovaný systém pro hromadné žaloby. Tento nový nástroj, vyvinutý ve spolupráci s nezávislou agenturou, umožní efektivní a rychlé podávání trestních oznámení na rozsáhlá podezření z trestných činů. Cílem tohoto systému je posílit boj proti korupci a zajistit, aby pachatelé trestných činů byli rychle a spravedlivě stíháni.

Kromě toho Protikorupční Linka.cz připravuje spuštění vlastního zpravodajského portálu a tištěných novin zaměřených na protikorupční tématiku. Tyto nové mediální platformy budou poskytovat podrobné a investigativní reportáže, které pomohou odhalovat korupční praktiky a informovat veřejnost o aktuálních případech a právních postupech.

Výhody systému:

  1. Efektivita a rychlost: Automatizovaný systém umožňuje rychlé a efektivní podávání trestních oznámení, což zrychluje proces spravedlnosti.
  2. Široký dosah: Systém je navržen tak, aby zvládl hromadné žaloby, což zvyšuje pravděpodobnost odhalení a potrestání rozsáhlých korupčních sítí.
  3. Nezávislost: Spolupráce s nezávislou agenturou zajišťuje objektivitu a nezávislost při podávání trestních oznámení.
  4. Informovanost veřejnosti: Díky vlastním zpravodajským platformám bude veřejnost lépe informována o korupčních kauzách a postupech, jak proti nim bojovat.
  5. Zvýšená transparentnost: Nové mediální platformy budou přinášet podrobné investigativní reportáže, které přispějí k větší transparentnosti veřejného dění.
Prospěšnost pro veřejný zájem:

Nový systém a mediální platformy Protikorupční Linka.cz významně přispějí k ochraně veřejného zájmu tím, že zvýší transparentnost, informovanost a odpovědnost ve veřejném a soukromém sektoru. Efektivnější stíhání korupce povede k posílení důvěry občanů v právní systém a veřejné instituce.

Služba pro občany:

Občané budou mít možnost snadno a rychle podávat trestní oznámení prostřednictvím automatizovaného systému, což zvyšuje jejich šanci na spravedlivé vyřešení jejich stížností. Zpravodajské platformy navíc nabídnou občanům důležité informace a nástroje pro identifikaci a boj proti korupci ve svém okolí.