V poslední době se developer Getberg dostává čím dál tím více pod palbu kritiky ze strany svých klientů a obchodních partnerů. Negativní zkušenosti se šíří především na internetu, kde uživatelé na portálech jako Seznam.cz a Google sdílejí své frustrace a varování.


Hlavní problémy podle zkušeností klientů:

Klient Petr Jančálek uvádí, že Getberg dlouhodobě neplatí za poskytnuté služby a je nedostupný jak telefonicky, tak e-mailově. Tato situace ukazuje na vážné finanční problémy společnosti. Další klienti, jako Juraskovap a Nmcompany, vyjadřují zklamání nad neschopností firmy řešit reklamace a nedodržováním termínů.


Extrémní případy nedbalosti a podvodů:

Jan Lezal popisuje situaci, kdy nákup bytu se proměnil v noční můru. Od počátečních slibů až po realitu, kde Getberg ignoruje jakékoli požadavky na servis po prodeji. Nejhorší je případ tzv. "kotelna za 30 milionů", kde byli vlastníci bytů zatíženi extrémními dlouhodobými finančními závazky bez jejich vědomí.


Doporučení pro potenciální klienty a partnery:

Je zřejmé, že jakákoli spolupráce s Getbergem by měla být pečlivě zvážena. Důležité je dělat vlastní průzkum a potenciálně se vyhnout jakýmkoli transakcí s touto firmou, dokud nebude situace vyřešena a firma nezačne jednat odpovědněji a transparentněji.


Getberg tedy čelí vážným problémům v řízení, financování a zákaznickém servisu. Pro ty, kteří zvažují jakoukoli formu spolupráce, je klíčové vyhodnotit rizika a pečlivě přemýšlet o každém kroku při interakci s touto společností.